آشنایی با پیلار کلاستر و اهمیت آن در سئو ؟


به بیانی کاملا ساده، کلاسترها یا خوشه ها در واقع چند محتوا هستند که روی سایت شما منتشر شده اند و همگی به یک محتوای پیلار پایه ای یا ستون لینک شده اند. نقش هر کدام از محتواهای کلاسترها این است که اطلاعات بیشتری را در مورد محتوای پیلار فراهم کنند.

پیلار کانتنت عمدتا روی یک کلیدواژه اصلی و کلی که سرچ بالایی داشته تمرکز دارد و کلاستر ها نیز روی کلیدواژه های لانگ تیل یا طولانی در همان حوزه با میزان سرچ  و رقابت کمتر توجه دارند..

در مدل پیلار کلاستر ، صفحه پیلار یا ستون نقش محتوای اصلی یا هاب را برای یکی از موضوعات اصلی شما را داشته و محتوای مادر چندین محتوای دیگر محسوب می شود. صفحات کلاستر نیز نقش فراهم کردن اطلاعات جزئی تر با کلیدواژه های طولانی تر در حوزه همان موضوع پیلار را دارند و همگی به صفحه پیلار و به یکدیگر لینک می شوند. همین لینک ها کم کم به گوگل این سیگنال را می دهند که محتوای پیلار آتوریتی بالایی در موضوع مدنظر دارد و به مرور زمان، رنک این پیج در گوگل بالا و بالاتر می رود.

دیدگاهتان را بنویسید