آشنایی با (Pillar/Cluster) و اهمیت آن در سئو


به زبان ساده، خوشه ها در واقع چندین قطعه از محتوا هستند که در سایت شما منتشر شده اند و همگی به یک ستون یا ستون اصلی محتوا متصل هستند. نقش هر یک از محتویات خوشه ارائه اطلاعات بیشتر در مورد محتویات ستون است.

محتوای پیلار عمدتاً بر روی یک کلیدواژه اصلی و عمومی متمرکز است که تقاضای بالایی دارد و کلاسترها نیز روی کلمات کلیدی طولانی یا طولانی در همان زمینه با تقاضا و رقابت کمتر تمرکز می کنند.

در مدل خوشه ستونی، صفحه یا ستون ستون نقش محتوای اصلی یا مرکز برای یکی از موضوعات اصلی شما و محتوای اصلی چندین محتوای دیگر را دارد. صفحات خوشه ای همچنین نقش ارائه اطلاعات دقیق تر با کلمات کلیدی طولانی تر در همان منطقه موضوعی ستون را دارند و همه آنها به صفحه ستون و به یکدیگر پیوند دارند. این پیوندها به Google نشان می دهد که محتوای Pillar دارای اعتبار بالایی در مورد موضوع است و با گذشت زمان رتبه گوگل آن صفحه بالا و بالاتر می رود.

دیدگاهتان را بنویسید