آیا باید بنویسید که مردم در سئو چگونه صحبت می کنند؟اگر در جامعه سئو بوده اید، حتماً چیزهایی مانند “برای مخاطبان خود بنویس” و “همانطور که مردم صحبت می کنند بنویس” شنیده اید. اما اگر شما…

دیدگاهتان را بنویسید