ساختار محتوا (طرح کلی محتوا) مناسب برای نویسنده SEO


محتوای سئو به معنای برآوردن نیازهای کاربر با مشاهده ساختاری قابل فهم برای موتور جستجو است، بنابراین ساختار محتوا باید قبل از نوشتن توسط متخصص سئو ایجاد شود و تحقیق کلمات کلیدی مناسب نقش مهمی در تعیین عناوین و … خواهد داشت.

عزم ساختار محتوا مناسب است نویسنده مطالب را بهتر درک کند و بتواند محتوای بهتری بنویسد، چه عناوین جستجویی در محتوا باید باشد، چه مترادف های lsi باید در محتوا استفاده شود و قالب و تعداد تصاویر و غیره.

همچنین ساختار محتوای مناسب به کمک لینک سازی داخلی مناسبی که در محتوا و وجود مترادف ها صورت می گیرد به گوگل کمک می کند تا مطالب را به درستی درک کند.

همچنین ببینید: چالش های کارشناسان سئو با نویسنده

نمونه ای از الگوی ساختار محتوا برای نویسنده:

فراموش نکنید که از بخش پیشنهادات گوگل برای بخش سوالات متداول استفاده کنید

اگر پیشنهادی برای قالب ساختار محتوا دارید، کامنت کنید

نتایج متوسط 5 از 5

از کل مبلغ 2 رای

دیدگاهتان را بنویسید