سوالات متداول در مورد ثبت ساعات کاری – وبلاگ خدمات


دولت اسپانیا راهنمای ثبت ساعات کاری را در مواجهه با ابهامات ایجاد شده در روزهای اول پس از لازم الاجرا شدن این قانون جدید راه اندازی کرده است.

در خدمات، ما تصمیم گرفتیم این راهنما را خلاصه کنیم تا مهمترین نکات را روشن کنیم و به خوانندگان، ارائه دهندگان و مشتریان خود کمک کنیم.

کنترل ثبت نام کار چه کسانی را تحت تأثیر قرار می دهد؟

مهر زمان تاثیر می گذارد همه کارگران، بخش ها y شرکت ها که در محدوده کاربرد تعریف شده در ماده 1 اساسنامه کارگران (ET) گنجانده شده است. بنابراین شرکت ها موظفند ساعات کار روزانه کلیه کارگران خود را ثبت کنند. شامل کسانی که تامین نیروی کار آنها در محل کار شرکت انجام نمی شود (کارگران “سیار”، کارگران تجاری، کارگران از راه دور، کارگران موقت …).

استثنائات ثبت نام کار:
  • کارکنان مدیریت ارشد.
  • کارگرانی که قبلاً برای آنها الزامی برای ثبت نام وجود دارد، مانند کارگران پاره وقت، کارگران سیار…
  • سایر مزایای شغلی مانند اعضای تعاونی، کارگران خوداشتغال و غیره.
در مورد کارگرانی که توسط ETT منصوب شده اند چه کسانی ملزم به ثبت نام هستند؟

برای کارگرانی که از آژانس های کار موقت می آیند، ثبت نام باید توسط شرکتی که در آن کار خواهند کرد کنترل شود. متعاقباً، شرکت باید سوابق را به ETT ارائه دهد. این فرد مسئول حقوق و تعهدات امنیت حقوق و دستمزد بر اساس ساعات کار خواهد بود.

و در مورد پیمانکاری فرعی؟

کنترل ساعات کار بر عهده شرکت پیمانکار فرعی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر به خدمات نظافتی برای شرکت خود نیاز دارید، باید تعداد ساعات کار توسط کارمندان نظافت را کنترل کنید.

چه زمان کاری موثر در نظر گرفته می شود؟ آیا استراحت حساب می شود؟

سوابق باید برای مدت زمانی که بین شروع و پایان روز کاری سپری می شود را در نظر بگیرد. شمارش وقفه های روزانه اجباری یا معمول برنامه ریزی شده و همچنین استراحت های داوطلبانه نیز راحت است تا اطمینان حاصل شود که تمام زمان سپری شده بین شروع و پایان روز کاری زمان کار موثر است.

با چه ابزاری می توان به تعهد ثبت روز عمل کرد؟

نیا هیچ روش ثبت نام خاصی وجود ندارد. هر سیستم یا وسیله ای، بر روی کاغذ یا پشتیبانی از راه دور معتبر خواهد بود. البته، شما باید قابل اعتماد، غیر قابل تغییر و قابل دستکاری نیست. در صورتی که سیستم ثبت نام انتخابی مستلزم دسترسی به دستگاه های دیجیتال یا استفاده از سیستم های نظارت تصویری یا موقعیت جغرافیایی باشد، باید حقوق حریم خصوصی کارگران مندرج در ماده 20 bis اساسنامه کارگران رعایت شود.

آیا شرکت ها می توانند سیستم های ثبت روز کاری خود را ایجاد کنند؟

بله، اما آنها باید مشمول مذاکره جمعی شوند. در صورت عدم وجود توافق نامه یا توافق جمعی، کارفرما می تواند سیستم خود را ایجاد کند که باید به مشورت نمایندگان قانونی کارگران ارائه شود. در صورت عدم وجود نمایندگی قانونی از کارگران، تشکیلات و مستندات ثبتی با کارفرما مطابقت دارد.

آیا کارگران، نمایندگان قانونی آنها و سازمان بازرسی کار می توانند در هر زمانی به سوابق دسترسی داشته باشند؟

در واقع، دسترسی به این سوابق در هر زمانی که کارگران، نمایندگان قانونی یا بازرسی کار درخواست کنند، باید امکان پذیر باشد.. بنابراین سوابق باید در محل کار باشند یا فوراً از آن قابل دسترسی باشند. این بدان معنا نیست که کارفرمایان موظف به ارائه کپی از ثبت روزانه به کارگران خود هستند.

دیدگاهتان را بنویسید