هر چند وقت یکبار محتوا تولید کنیم؟ – شبکه برتر


تعیین نرخ انتشار محتوا.
در ارتباط با ایجاد استراتژی محتوای خود، یک برنامه زمان بندی تنظیم کنید. هر چند وقت یکبار وب سایت خود را به روز می کنید، کلید جذب بازدیدکنندگان بیشتر است زیرا تعداد فرصت های فرود در صفحه خود را افزایش می دهید. با توجه به داده های نظرسنجی HubSpot که در بالا به اشتراک گذاشته شده است، شما می خواهید حداقل چند بار در ماه محتوای جدیدی را در وب سایت خود ارسال کنید.

در حالت ایده آل، شما باید یک بار در روز مطالب جدید ارسال کنید. وب‌سایت‌هایی که روزانه پست می‌کنند بیشتر از وب‌سایت‌هایی که ماهانه پست می‌کنند بین 15001 تا 250000 بازدیدکننده در ماه و کمتر بین 10001 تا 15000 بازدیدکننده دارند.

مجموع بازدیدکنندگان ماهانه برای وب‌سایت‌هایی که روزانه پست می‌کنند در مقایسه با وب‌سایت‌هایی که چندین بار در ماه پست می‌کنند-1 البته، میزان محتوا به اندازه تیم و مخاطبان شما بستگی دارد.

هرچه منابع بیشتری داشته باشید، محتوای بیشتری می توانید ایجاد کنید. هرچه مخاطبان شما بیشتر باشد، باید محتوای بیشتری تولید کنید.

در حالی که تنظیم یک لحن انتشار مهم است، به همان اندازه مهم است که به آن پایبند باشید و ثابت بمانید.

دیدگاهتان را بنویسید