چگونه محتوای خود را جذاب تر کنیم – وب برترچگونه مطالب خود را جذاب تر بنویسیم – تاپ وب | وبلاگ


  • مخاطب خود را بشناسید
  • سرفصل های جذاب ایجاد کنید
  • از قدرت احساسات استفاده کنید
  • از پاراگراف های کوتاه به جای تکه های بزرگ متن استفاده کنید
  • از سبک و اندازه قلمی استفاده کنید که یک فرد معمولی بتواند به وضوح بخواند
  • برای شکستن متن و نشان دادن نکات خود، تصاویری اضافه کنید
  • قبل از فروش ارزش اضافه کنید
  • شامل توصیفات و مطالعات موردی است
  • یک فراخوان قوی برای اقدام انتخاب کنید


دیدگاهتان را بنویسید